kelt hlava

Keltové - Ve stopách Keltů

Stolová hora Vladař u Záhořic a Žlutic patří mezi významná místa nálezů z doby laténské.

Lokace: Obec Záhořice | Okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj,
Expozice: Hradiště
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Čedičová hora je někdejší sopka. Nápadný kužel s plochým temenem je zdaleka viditelný. Vrcholová plocha je oválná a silně zarostlá. Najdete zde jezírko, které zalilo někdejší kráter a vodní zásoba byla jistě i vynikajícím předpokladem zde založit sídlo.
Prováděné výzkumy potvrzují, že bylo osídleno již v době bronzové, v době železné a raném středověku.
kamenné valy jsou ještě dnes dobře patrné a tvořily obrannou soustavu i na svazích hory.
Procházka hradištěm
Zastavení 1. Jezírko na akropoli.
Zastavení 2. Opevnění akropole s bránou.
Zastavení 3. Místo nálezu kusu trojnožky.
Zastavení 4. Rybník s komorovými konstrukcemi.
Zastavení 5. Průkop hradbou.
Zastavení 6. Brána do hradiště.

Zdroje: popis lokality v Encyklopedie Keltů

Fotogalerie:

GPS: 50°4‘49.501“N, 13°12‘57.854“ E - 50.0787425N, 13.2130494E